اصوات انگلیسی و جدول IPA

در بیشتر دیکشنریهای امروزی برای نشان دادن تلفظ کلمات از سیستم IPA استفاده می‌شود. در جدول زیر همه علائم و نشانه‌های IPA آورده شده است. به علامت‌ها و کلمه‌های نمونه دقت کنید و با کلیک روی Amer (انگلیسی آمریکایی) یا Brit (انگلیسی بریتانیایی) تلفظ آنها را بشنوید (با فرمت mp3). تلفظ بریتانیایی نیز آنجا که با تلفظ آمریکایی تفاوت آشکاری دارد، آورده شده است.

حروف همخوان (بی‌صدا)

 IPA

wordslistenb bad, lab Amer d did, lady Amer f find, if Amer g give, flag Amer how, hello Amer j yes, yellow Amer k cat, back Amer l leg, little Amer m man, lemon Amer n no, ten Amer sing, finger Amer p pet, map Amer r red, try Amer s sun, miss Amer S she, crash Amer t tea, getting Amer tS check, church Amer think, both Amer TH this, mother Amer v voice, five Amer wet, window Amer z zoo, lazy Amer Z pleasure, vision Amer dZ just, large Amer

حروف واکه (صدا‌دار)

 IPA

wordslisten^ cup, luck Amer a: arm, father Amer / Brit @ cat, black Amer e met, bed Amer .. away, cinema Amer e:(r) turn, learn Amer / Brit i hit, sitting Amer i: see, heat Amer o hot, rock Amer / Brit o: call, four Amer / Brit u put, could Amer u: blue, food Amer ai five, eye Amer au nowout Amer ou go, home Amer e..(r) whereair Amer / Brit ei sayeight Amer i..(r) near, here Amer / Brit oi boy, join Amer u..(r) pure, tourist Amer / Brit

 

 

1- در (r):e و (r).. و ... ، r در انگلیسی بریتانیایی تلفظ نمی‌شود، مگر اینکه قبل از یک حرف واکه (صدادار) بیاید (مثلاً در answering و answer it). اما در انگلیسی آمریکاییr همیشه تلفظ می‌شود.

2- در انگلیسی آمریکایی :a بجای o تلفظ می‌شود.

3- بسیاری از آمریکایی‌ها :a (o) و :o را به یک شکل تلفظ می‌کنند.

 

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید

بسیارخوب