# دانستنی_ها

کامپیوتر شما مرد است یا زن؟

برای این کار Note Padبرنامه  را اجرا نموده و سپس عبارت زیر را در آن تایپ نمایید: CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"Whats My Gender?" حال فایل مربوطه را با نام و پسوند  Gender.vbsذخیره نمایید.     اگر صدای مردی را شنیدید کامپیوتر شما آقاست و اگر صدای زن را شنیدید کامپیوتر شما خانم است. باور ندارید یکبار انجام دهید. منبع
/ 2 نظر / 190 بازدید