آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره14)

Be in the same boat
توضیح فارسی: در شرایط مشابهی بودن (از لحاظ سختی)

She and her classmates all have to prepare for an exam this week. They're all in the same boat.
او و همه همکلاسیهایش مجبور هستند خودشان را برای یک امتحان در این هفته آماده کنند. همه آنها همین وضع را دارند.

/ 0 نظر / 13 بازدید