آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره17)

Keep something under your hat
معنی: چیزی را از دیگران مخفی نگه داشتن، تو دل خود نگه داشتن


- You should keep the news under your hat.
- تو باید این خبر را از بقیه مخفی نگه داری.

/ 0 نظر / 13 بازدید