آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره36)

Give Somebody a Cold Shoulder


معنی: به سردی با کسی رفتار کردن، به کسی کم محلی کردن

What have I done to him? He gave me the cold shoulder the whole evening at the party.

مگر من با او چکار کرده‌ام؟ او در مهمانی تمام بعد از ظهر را به من کم محلی کرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید