گرفتن کپی از آبدیت ویرس یاب Mcafee :

به آدرس C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engineرفته و از فایل های (avvscan.dat-avvames.dat-avvclean.dat) یک کپی بردارید و زمانی که ویندوزتون را عوض کردید میتوانید این فایل ها را به آدرس C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine برگردانید.

توجه: قبل از کپی برداری از آبدیت ها مکافی را از تسکبار خرج کنید.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید