برگردان ضرب المثل های فارسی به انگلیسی وبرعکس 6

اگه هفت تا دختر کورداشته باشه، یک‌ساعته شوهر میده
If s/he has seven blind daughters, s/he will marry them in an hour 

آبکش و نگاه کن که بهکفگیر میگه تو سه سوراخ داری
Look at the strainer that tells the skimmer: You have three holes 


از نو کیسه قرض مکن، قرضکردی خرج نکن
Don`t borrow from a baby-boomer, if you borrow, don`t spend it 


تا تنور داغه نونوبچسبون
strike while the iron is hot 


با یه تیر دو نشون زدن
kill two bird with one stone 


یعنی دود از کنده بلندمیشه
the life is between the old dogs 


دستش نمک نداره ! 
His cake is dough 


آبشان تو یک جوی نمیرود
They will never go in double harness 


پایت را به اندازه گلیمتدراز کن
Cut your coat according to your cloth 


با یک دست نیمتوان دوهندوانه برداشت
Between tow stools one falls to the ground 

هرکه بامش بیش برفشبیشتر
A great ship must have deep water 
دو صد گفته چون نیمکردار نیست
Action speak louder than words 


جوینده یابنده است
He that seeks finds 


آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است
Speaks the truth and shame the devill آب رفته به جوی برنمیگردد 
روغنی که ریخت نمیتوان آن را جمع کرد
No use so crying over split milk 


بنی آدم اعضای یکدیگرند 
که در آفرینش ز یک گوهرند
Human blood is all of a colour 

نظافت قسمتی از ایمان است 
Cleanliness is next to godliness یک دیوانه سنگی را به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند آن را در بیاورند 
Fools tie knots , and wise men loose them 


نوش دارو پس از مرگ سهراب ! 
After death , the doctor 


خواستن توانستن است
Where there is awill there is way 


نابرده رنج گنج میسر نمی شود 
No pain , no gain 


هیچ بقالی نمی گوید ، ماستش ترش است
Every cook praises his own broth 


در خانه کسی که گربه نباشد موش کدخداست 
When the cat is away , the mice will play 

شنیدن کی بود مانند دیدن ؟
To see is to believe 


مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است . 
Honourable death is better an inglorious life 


بدون پدر ، یا مادر می توان زندگی کرد ،ولی بدون خدا هرگز 
One may live without father or mother but one can not live without god 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید