آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره16)

Don't count your chickens (until they've hatched)
معادل فارسی: جوجه را آخر پاییز می شمارند.


- Next Friday I will finally be able to pay you back that money I owe you.
- I won't count my chickens until they have hatched.
- جمعه آینده بالاخره می توانم آن پولی که به تو بدهکار هستم را پس بدهم.جوجه را آخر پاییز می شمارند (بعداً معلوم می شود).
/ 0 نظر / 7 بازدید