آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره35)

Holy cow!
توضیح: از این اصطلاح بیشتر برای بیان احساساتی مانند غافلگیری یا عصبانیت استفاده می‌شود. این اصطلاح میان نوجوانان بسیار شایع است.
"Holy Cow!" she said as she saw his car after the horrible accident.
او وقتی ماشینش را پس از آن تصادف وحشتناک دید گفت: «خدای من!»
Holy cow! How did she do that?
خدای من! او چطور این کار را کرد؟
/ 0 نظر / 7 بازدید