تلفن چگونه کار می کند؟(مفاهیم ساده فیزیکی)

امواج صوتی در یک دوره ، به تناوب هوای پیرامون خود را در حرکت به جلو، (فشرده) و در حرکت به طرف عقب ، (رقیق) می کنند.هوا این آشفتگیها را به صورت موج از چشمه به خارج انتقال می دهد و تعداد دور در ثانیه که از مقطعی خاص عبور می کند به نام "فرکانس یا بسامد" شناخته می شود و با واحدی به نام (هرتز) (1Hz = 1/s ) معرفی می گردد. 
امواج صوتی، امواج مکانیکی طولی اند.این امواج می توانند در جامدات ، مایعات و گازها منتشر شوند. ذرات مادی منتقل کننده ی این امواج ، در راستای انتشار موج نوسان می کنند. امواج مکانیکی طولی در گستره ی وسیعی از بسامدها به وجود می آیند و در این میان بسامدهای امواج صوتی در محدوده ای قرار گرفته اند که می توانند گوش و مغز انسان را برای (( شنیدن )) تحریک کنند. 
تحقیقات نشان می دهد گوش یک جوان تقریباً قادر به شنیدن تمامی اصوات در حدود Hz20000-20 می باشد. این محدوده گستره ی شنیده شدنی نامیده می شود. توانایی شنوایی فرکانسهای بالا با افزایش سن کاهش می یابد و یک فرد میانسال معمولی فقط قادر به شنیدن فرکانسهایHz 140000تا12 می باشد. 
فرکانسهای زیر Hz 20 و بالای KHz20 نیز وجود دارند که گوش انسان به طور طبیعی قادر به شنیدن آنها نیست. فرکانسهای زیرHz 20، امواج "فروصوت" (InfraSonic) و فرکانسهای بالای KHz 20" فراصوت" (UltraSonic) نامیده می شوند. 
امواج فروصوتی معمولاً توسط چشمه های بزرگ تولید می شوند، امواج زمین لرزه از این جمله اند. همچنین کرگدن ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر از امواج فروصوت با فرکانس Hz 5 استفاده می کنند. 
بسامدهای فراصوتی را می توان به وسیله ی ارتعاشات کشسان یک بلور کوارتز- که بر اثر تشدید با یک میدان الکتریکی متناوب در بلور القا شده است- ایجاد کرد (اثر پیزوالکتریک). به این طریق می توان بسامد فراصوتی به بزرگی Hz 8^10 *6 تولید کرد، طول موج متناظر با این بسامد در هوا حدود Cm 5-^10*5 است که همان حدود طول موج نور مرئی است.خفاشها برای اطلاع دادن محل غذا و راهیابی از امواج فراصوت استفاده می کنند. 

تلفن چگونه کار می کند؟ 

فرکانس خاصیتی از صوت است که با دستگاههای الکترونیکی شمارنده ی فرکانس قابل اندازه گیری می باشد. 
درک یک شنونده از فرکانس ها با معیارهای ذهنی صورت می گیرد.مغز فرکانسی که توسط گوش دریافت می شود را با یک معیار ذهنی که زیر و بمی صدا نام دارد ، می سنجد. 
صوت تک فرکانسی ، "تن خالص" (Pure Tone ) نامیده می شود. یک تن خالص با فرکانس بالا ، صدای" زیر" و با فرکانس پایین ، صدای" بم" تولید می کند. 
تن خالص در دستگاههای تلفن مورد استفاده قرار می گیرد : 

در این تلفن ها هنگام فشردن هر دکمه ، یک جفت تن خالص تولید می شود.این تن ها به صورت الکترونیکی به مرکز مخابراتی منتقل می شود ،جایی که عملیات شماره گیری تکمیل و تماس تلفنی برقرار می گردد. 

با توجه به شکل با فشردن شماره ی 5 دو تن خالص Hz 770 و 1336 و شماره ی 9 دو تن خالص Hz 852 و 1477 تولید می شود. به همین ترتیب با استفاده از صوت و خواص آن در برقراری به ظاهر ساده ی یک تماس تلفنی استفاده می شود...
 

/ 1 نظر / 331 بازدید
ماریا

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلییییییییییییییییییییی مسخره بود[وحشتناک][ابرو][اوغ]