آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره11)

Have a Bone to Pick with Someone
معنی: از کسی گله کردن، به کسی گیر دادن

I have a bone to pick with you. Did you eat that chocolate mousse I was saving for my tea?

من می‌خواهم از تو گله کنم. تو آن شکلاتی را که برای چای‌ام نگه داشته بودم خوردی؟

/ 0 نظر / 7 بازدید