آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره13)

Once in a blue moon
معنی: گهگاه، به ندرت

Once in a blue moon my wife and I eat at a very expensive restaurant.
- گهگاه من و همسرم در یک رستوران بسیار گرانقیمت غذا می‌خوریم.
- Snow falls on the city of San Diego once in a blue moon.
به ندرت در شهر سان دیگو برف می‌بارد.
/ 0 نظر / 6 بازدید