آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره22)

Let the cat out of the bag
معنی: دهن لقی کردن، بند به آب دادن

- I wanted it to be a surprise, but my sister let the cat out of the bag.
- من می خواستم که آن یک سورپرایز باشد، اما خواهرم بند را به آب داد.

/ 0 نظر / 6 بازدید