آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره8)

[QUOTE=raya;851154] Pull someone's leg
معنی: کسی را دست انداختن

- Hey, Al, I was invited to be a judge for the contest.
- Oh, really? You're pulling my leg!

- هی، اَل، من برای داوری تو اون مسابقه انتخاب شدم.

- واقعاً؟ تو داری من رو دست می‌ندازی!

درواقع یعنی کسیو سرکار گذاشتن. معادل انگلیسی بریتانیایی این اصطلاح که ابتدا از ایرلند به انگستان رفته و از آنجا به کانادا و .... هست to make the Miki to sb.
مثال. 
?Are you making the Miki to me یعنی مارو سرکارگذاشتی؟ 
?Are you pulling my legs=
/ 0 نظر / 22 بازدید