آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره7)

Pull someone's leg
معنی: کسی را دست انداختن
- Hey, Al, I was invited to be a judge for the contest.
- Oh, really? You're pulling my leg!

- هی، اَل، من برای داوری تو اون مسابقه انتخاب شدم.
- واقعاً؟ تو داری من رو دست می‌ندازی!
/ 0 نظر / 9 بازدید