روش روت با نرم افزار Vroot + ویدئو + تمام توضیحات تکمیلی و معرفی روش های کاربردی دیگر در صورت عدم کارایی این روش
روت کردن اندروید توسط نرم افزار VRoot + توضیحات تکمیلی + حالت تصویری + روش های دیگر