آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره32) نویسنده: پرویز برومندنژاد - چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱

Not to have a leg to stand on
توضیحدلیلی برای اثبات سخن خود نداشتن

He won't have a leg to stand on unless he can prove that...
او دلیلی برای اثبات گفته خود نخواهد داشت مگر اینکه بتواند ثابت کند که ...
Without evidence, we don't have a leg to stand on.
بدون مدرک ما هیچ دلیلی برای اثبات گفته خود نداریم.

  نظرات ()
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به 💻بینهایت💻 است. || پرویز برومند نژاد