آموزش تصویری اصطلاحات زبان انگلیسی( اصطلاح شماره23) نویسنده: پرویز برومندنژاد - چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱

Lose one's head
معنی: دستپاچه شدن

- When Mel saw a dog in the street right in front of his car, he lost his head and drove into a tree.
- وقـتی مل سگی را در خیابان درست در مقابـل ماشینش دید، دستپاچه شد و بـه یک درخت زد.

  نظرات ()
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به 💻بینهایت💻 است. || پرویز برومند نژاد